درخواست صدور گواهینامه

آموزشگاه هنر خودکار آبی با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، درصورت درخواست هنرجویان خود، جهت صدور گواهی نامه پایان دوره اقدام میکند.
علاقمندان به دریافت گواهینامه بصورت متفرقه ، باید در آزمون پایان هر مرحله شرکت نموده و پس از کسب امتیاز قبولی، درخواست خود را ارائه دهند.
هزینه صدور هر گواهینامه 500 هزار ریال و هزینه ارسال پستی 300 هزار ریال می باشد.
شماره کارت جهت واریز هزینه:
6037991948634005
بانک ملی بنام مرضیه گنجی نژاد
در صورت درخواست گواهینامه برای چند دوره، هر یک از نام دوره  ها و امتیاز مربوطه را در یک سطر بنویسید
هزینه صدور هر گواهینامه ، پانصد هزار ریال + سیصد هزار ریال هزینه ارسال