لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

آموزش خوشنویسی با خودکار(کامل 1) مرحله 1 مقدماتی ( شامل سه بخش )

 
نوع خوشنویسی
فروش توسط هنر خودکار آبی
آماده ارسال از انبار هنر خودکار آبی
قیمت : 448,000 تومان
تخفیف 156.8 هزار تومان
قیمت برای شما : 291,200 تومان
 • نوع خوشنویسی: نستعلیق
 • مرحله ی آموزش: مرحله مقدماتی
 • تعداد فیلم های آموزشی: 38
 • حجم فایل دانلودی: 976MB
 • موارد بیشتر

خلاصه محصول آموزش خوشنویسی با خودکار(کامل 1)

این بسته آموزشی شامل3 فیلم معرفی ، معضلات وشرایط محیطی و همچنین مجموعه 35 قسمتی از فیلم های آموزشی کامل سه بخش 1 ، 2 و3 می باشد. که هنرجویان گرامی حتما آموزش ها را به ترتیب از بخش 1 تا 3 تمرین نمایند.

نحوه دیدن فیلم های آموزشی و انجام تمرینات مربوطه :
1) تهیه پرینت رنگی از جزوه پی دی اف و نوشتن متن قبل از آموزش در قسمت بالای صفحه 0 در مکان مشخص شده.
2) تماشای هر قسمت از فیلم های آموزشی بخش 1 به ترتیب شماره( 001-002-003- bakhshe1.01 تا شماره 10)
هر قسمت رایک یا دوبار مشاهده کنید و سپس بهمراه فیلم آموزشی شما نیز قوانین مربوط به هر حرف که آموزش داده میشود را در یک دفتر تمرین جدا (دفتر معمولی خط دار 40 یا 60 برگ)، دقیقا مانند فیلم نوشته و از همان حرف بصورت تنها و همچنین هر شکل اتصالی که در فیلم آموزش داده شده درحد یک یا دو صفحه تمرین کنید .
سپس بعد ازدیدن تمام فیلم های آموزشی ، صفحه اول از جزوه تمرین پی دی اف مربوط به حروف روی خط که از آن پرینت رنگی تهیه نموده اید را تکمیل نمایید.

3) تماشای هر قسمت از فیلم های آموزشی بخش 2 به ترتیب شماره( 001-002-003- bakhshe2.01 تا شماره 10)
هر قسمت رایک یا دوبار مشاهده کنید و سپس بهمراه فیلم آموزشی شما نیز قوانین مربوط به هر حرف که آموزش داده میشود را در یک دفتر تمرین جدا (دفتر معمولی خط دار 40 یا 60 برگ)، دقیقا مانند فیلم نوشته و از همان حرف بصورت تنها و همچنین هر شکل اتصالی که در فیلم آموزش داده شده درحد یک یا دو صفحه تمرین کنید .
سپس بعد ازدیدن تمام فیلم های آموزشی ، صفحه دوم از جزوه تمرین پی دی اف مربوط به حروف زیر خط که از آن پرینت رنگی تهیه نموده اید را تکمیل نمایید.

4) تماشای هر قسمت از فیلم های آموزشی بخش 3 به ترتیب شماره( 001-002-003- bakhshe3.01 تا شماره 15)
هر قسمت رایک یا دوبار مشاهده کنید و سپس بهمراه فیلم آموزشی شما نیز در کادر مناسب ، هر کلمه ازجمله ای که نحوه نوشتن آن آموزش داده میشود را در کنار هم در دفتر تمرین خود(دفتر معمولی خط دار 40 یا 60 برگ)، دقیقا مانند فیلم نوشته و ازآن متن چندین بار (5 الی 10 بار ) تکرار نمایید و هر بار از طریق فیلم میتوانید متن خود را عیب یابی نموده و اشکالات خود را برطرف نمایید.
سپس بعد ازدیدن هر فیلم آموزشی ، صفحه تمرین مربوط به آن درس از جزوه تمرین پی دی اف که از آن پرینت رنگی تهیه نموده اید را تکمیل نمایید.

5) متن نمونه خط بعد از آموزش را با رعایت تمام نکاتی که آموزش دیده اید.در مکان مشخص شده در صفحه 0 ، خوشنویسی نمایید.

برای یادگیری بهینه، پیشنهاد می شود در ابتدا هر یک از فیلم ها را یکبار با دقت ببینید و برای بار دوم ، با دیدن اجرای هر کلمه یا جزء، شما هم با خودکار مناسب دردفتری که جهت تمرین که در اختیاد دارید شروع به نوشتن کنید برای دقت بیشتر می توانید به صفحه مربوطه در جزوه نگاه کنید و سعی در برطرف نمودن اشکالات خود نمایید. اگر در نوشتن ترکیب خاصی از کلمات اشکالی دارید مجددا فیلم مربوطه را با دقت به جزییات و توضیحات داده شده ببینید و در نهایت تمرین در جزوه را تا پایان انجام دهید.


نمایش بیشتر

مشخصات فنی آموزش خوشنویسی با خودکار(کامل 1)

مشخصات کلي
 • نوع خوشنویسی نستعلیق
 • مرحله ی آموزش مرحله مقدماتی
 • تعداد فیلم های آموزشی 38
 • حجم فایل دانلودی 976MB
 • زمان فیلم آموزشی 430 دقیقه
 • جزوه تمرین بصورت PDF دارد

این بسته آموزشی شامل3 فیلم معرفی ، معضلات وشرایط محیطی و همچنین مجموعه 35 قسمتی از فیلم های آموزشی کامل سه بخش 1 ، 2 و3 می باشد. که هنرجویان گرامی حتما آموزش ها را به ترتیب از بخش 1 تا 3 تمرین نمایند.

نحوه دیدن فیلم های آموزشی و انجام تمرینات مربوطه :
1) تهیه پرینت رنگی از جزوه پی دی اف و نوشتن متن قبل از آموزش در قسمت بالای صفحه 0 در مکان مشخص شده.
2) تماشای هر قسمت از فیلم های آموزشی بخش 1 به ترتیب شماره( 001-002-003- bakhshe1.01 تا شماره 10)
هر قسمت رایک یا دوبار مشاهده کنید و سپس بهمراه فیلم آموزشی شما نیز قوانین مربوط به هر حرف که آموزش داده میشود را در یک دفتر تمرین جدا (دفتر معمولی خط دار 40 یا 60 برگ)، دقیقا مانند فیلم نوشته و از همان حرف بصورت تنها و همچنین هر شکل اتصالی که در فیلم آموزش داده شده درحد یک یا دو صفحه تمرین کنید .
سپس بعد ازدیدن تمام فیلم های آموزشی ، صفحه اول از جزوه تمرین پی دی اف مربوط به حروف روی خط که از آن پرینت رنگی تهیه نموده اید را تکمیل نمایید.

3) تماشای هر قسمت از فیلم های آموزشی بخش 2 به ترتیب شماره( 001-002-003- bakhshe2.01 تا شماره 10)
هر قسمت رایک یا دوبار مشاهده کنید و سپس بهمراه فیلم آموزشی شما نیز قوانین مربوط به هر حرف که آموزش داده میشود را در یک دفتر تمرین جدا (دفتر معمولی خط دار 40 یا 60 برگ)، دقیقا مانند فیلم نوشته و از همان حرف بصورت تنها و همچنین هر شکل اتصالی که در فیلم آموزش داده شده درحد یک یا دو صفحه تمرین کنید .
سپس بعد ازدیدن تمام فیلم های آموزشی ، صفحه دوم از جزوه تمرین پی دی اف مربوط به حروف زیر خط که از آن پرینت رنگی تهیه نموده اید را تکمیل نمایید.

4) تماشای هر قسمت از فیلم های آموزشی بخش 3 به ترتیب شماره( 001-002-003- bakhshe3.01 تا شماره 15)
هر قسمت رایک یا دوبار مشاهده کنید و سپس بهمراه فیلم آموزشی شما نیز در کادر مناسب ، هر کلمه ازجمله ای که نحوه نوشتن آن آموزش داده میشود را در کنار هم در دفتر تمرین خود(دفتر معمولی خط دار 40 یا 60 برگ)، دقیقا مانند فیلم نوشته و ازآن متن چندین بار (5 الی 10 بار ) تکرار نمایید و هر بار از طریق فیلم میتوانید متن خود را عیب یابی نموده و اشکالات خود را برطرف نمایید.
سپس بعد ازدیدن هر فیلم آموزشی ، صفحه تمرین مربوط به آن درس از جزوه تمرین پی دی اف که از آن پرینت رنگی تهیه نموده اید را تکمیل نمایید.

5) متن نمونه خط بعد از آموزش را با رعایت تمام نکاتی که آموزش دیده اید.در مکان مشخص شده در صفحه 0 ، خوشنویسی نمایید.

برای یادگیری بهینه، پیشنهاد می شود در ابتدا هر یک از فیلم ها را یکبار با دقت ببینید و برای بار دوم ، با دیدن اجرای هر کلمه یا جزء، شما هم با خودکار مناسب دردفتری که جهت تمرین که در اختیاد دارید شروع به نوشتن کنید برای دقت بیشتر می توانید به صفحه مربوطه در جزوه نگاه کنید و سعی در برطرف نمودن اشکالات خود نمایید. اگر در نوشتن ترکیب خاصی از کلمات اشکالی دارید مجددا فیلم مربوطه را با دقت به جزییات و توضیحات داده شده ببینید و در نهایت تمرین در جزوه را تا پایان انجام دهید.