لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

ضخامت و ظرافت در خوشنویسی نوین

در این مقاله به مبحث بسیار جذاب نحوه ایجاد ظرافت و ضخامت در خوشنویسی نوین پرداخته ایم  و ابهامات زیادی در این زمینه را بررسی  و حل نموده ایم.

ایجاد ظرافتها و ضخامتها در خوشنویسی نوین یکی از مهمترین مباحث بوده که به دلیل گسترش شیوه نوین خوشنویسی متاسفانه به دلیل آموزشهای نادرست از سوی افرادی که اطلاعات درستی از این شیوه ندارند با روشهای اشتباهی از جمله خم کردن کاغذ و یا استفاده از زیردستی چرم و یا استفاده از خودکارهای خاص باعث به بیراهه رفتن اکثریت مشتاقان این شیوه شده است و قافل از اینکه هدف این نوع نگارش ایجاد راحتی و زیبایی در نوشتنه های روزمره است نه به وجود آمدن سختی و شرایط خاص در نگارش روزمره و ما سعی کردیم درویدئویی که بصورت آموزش رایگان در لایو اینستاگرام ما برگزار شد قسمت کوتاهی از تکنیکهای خوشنویسی نوین را به شما نشان داده ایم که میتوانید فیلم مربوطه را از قسمت : آموزش های رایگان/ آموزش رایگان در لایو اینستاگرام /ویدئوی 4-99 را خرید رایگان کنید وپس از تکمیل خرید ازپروفایل شخصی/ قسمت سفارشات من ویدئو را دانلود و تماشا نمایید اگر مشتاق به ادامه این مباحث و یادگیری اصولی آن هستید میتوانید در دوره های آنلاین مرحله دوم شرکت کنید و از طریق روش اصولی و ساده خوشنویسی با خودکار را یاد بگیرید.