لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

ضرورت خط و زیبا نویسی

خط بدون شک یکی از مهمترین اختراعات بشر است. بدون خط ما به آثار و علوم دانشمندان و متفکران گذشته دسترسی نداشتیم و نمیتوانستیم مسیر کمال بشری را به مثابه آنچه امروز می‌بینیم طی کنیم. آثار ارزشمند علمایی چون ابو علی سینا، زکریای رازی، فارابی و آثار ادبی چون فردوسی، سعدی، حافظ، شکسپیر و هم چنین آثار عزیز مذهبی چون قرآن، اوستا و انجیل و… همگی رو به زوال میرفت. اگر خط نبود عمری مطالعه و وقت تباه میشد.

نقل است که:‌٬ خط زبان دست است و چون بی زبان خیالات به عرصه شهود و بروز نمی‌آید، از دست نیز مطلبی بی قلم به معرض ظهور نمیرسد.

٬ اقتباس از کتاب تاریخ مختصر خط، علی راهجیری.

از آنجا که نعمت خط شاهراهی برای حفظ و تکامل دانش بشری بوده است داشتن خطی زیبا و نیکو و خوانا این راه را هموار و مسیر را به لطف زیباییش روشن کرده است. چنانکه نقل کرده‌اند خط زیبا برای فقیر مال است برای غنی جمال و برای بزرگان کمال. خط، خاصه در جامعه کنونی وسیله‌ای مهم برای برقراری ارتباط است. به خط زیبا و خوانا نوشتن، ارائه مطلب را سریعتر، راحت تر و دقیق تر می کند.خط زیبا در یک ارتباط اجتماعی همچون لباسی شکیل، مرتب و زیبا از شخصیت شما سخن میگویید:٬ من انسانی محترم هستم که برای شما نیز به عنوان مخاطب خود ارزش و اعتباری خاص قایل هستم.٬ چنانکه میگویند:‌٬خط از صنایعی است که نماینده اخلاق صانع خود است.٬ منبع همان.

شما هرگز در جلسه یا جمع خانوادگی و یا دوستانه ای که برای افراد حاضر احترام خاصی قایل باشید با ظاهری زننده حاضر نمی شوید، حال آنکه اگر خط شما در غیابتان نماینده شما در این مناسبات باشد، قطعاً تمایل دارید این نماینده تصویری واقعی و ارزنده از شما در ذهن مخاطبانتان حک کند. علاوه بر همه این‌ها چه بسیار مضرات و مصایبی که خیلی از ما به واسطه داشتن خطی نا خوانا متحمل شده ایم. مصایبی مانند مشکلات مالی ای که به واسطه اشتباه خواندن یک رقم در چک‌های بانکی تجربه کرده ایم. پیامدهایی که با ناخوانا نوشتن این اسناد بسیارحائض اهمیت و هموار کردن مسیری برای جاعلان و متقلبان، با آن روبرو بوده ایم. دانش آموزی که به رغم ساعتها تلاش و زحمت و مطالعه،فقط و فقط به واسطه خطی ناخوانا به پاداشی که لایق آن است نمیرسد. این‌ها بخشی از مشکلاتی ست که به واسطه خط نازیبا روزانه با آن روبرو می‌شویم، مثالها بسیار، اما از حوصله این بحث خارج است.

علاوه بر همه ی اینها،‌ از دیگر ضروریات یادگیری خط میتوان به این نکته اشاره کرد که خط به واسطه ارزشمندی و اهمیتش میراثی قیمتی برای آیندگان ما است. اما متأسفانه به واسطه پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن بسیاری از نوشته‌های ما این گنجینه عزیز رو به زوال و نابودی است. پس واجب است بر ما که زیبا نوشتن آن را بیاموزیم و در راستای ترویج و آموزش آن از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.

این مهم، اولین و محوریترین هدف آموزشگاه هنر خودکار آبی می باشد.

در نتیجه،‌ حسن خطاب مقاله را با جمله‌ای تحسین آمیز از هندوها که سر آغاز کتابت هایشان میآورند :‌

٬درود بر آن کسی باد که خط را اختراع کرد